Skip to content

Консултација со архитект

ден 3,000.00

Доколку сте во процес на обезбедување дом за вас и/или вашата фамилија, можете да се консултирате со архитект за да одберете правилен избор.

Со уплата, регистрирате место, архитектот ќе Ви се јави наредниот ден за да го дефинирате терминот за средба.

Консултацијата е во време траење од 1 час.

Категорија

Доколку сте во процес на обезбедување дом за вас и/или вашата фамилија, можете да се консултирате со архитект за да одберете правилен избор.