Skip to content
Купи!

Procleusmatic уметничка слика од Gligorijadis

ден 29,250.00

Комбинирана техника на платно

100 на 80 цм

1 kg

Крсто Глигорјадис е визуелен уметник и графички дизајнер роден на 16.05.1996 година во Скопје, каде што живее и создава. За него отсекогаш творењето е експериментална лабораторија која вклучува разни медиуми кои во комбинација го опишуваат самиот себе. Во неговата уметничка пракса ја истражува уметноста во психолошките и тековните процеси низ кои човекот/уметникот поминува во современото општество; уметноста во постоењето на човекот во општеството; како и врската помеѓу односот изведувач – публика. Со постојано преземање средства и методи за усовршување на своите идни концепти се среќа со неговите секојдневни конфликти кои што ги опфаќа социокултурните прашања на човекот во општеството кои потоа ги префрла во различни форми на уметност. Во неговата работа постои уметнички дискурс за темите што ги обработува и често повикува на колективна акција кон општествена промена.